Polish-Jewish Cultural Relations: Past and Presentdate: 2021-05-11

Professor Eugenia Prokop-Janiec is the professor at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University. She specializes in the history of Polish-Jewish cultural and literary contacts and is author of many publications on the topic, in Polish, Hebrew, German and English.

Jewish minority is the largest and the oldest minority that inhabited the lands belonging to Poland and Polish Lithuanian Commonwealth and it has a fascinating and rich history. We have invited Professor dr hab - Eugenia Prokop Janiec of the Jagiellonian University is a well-known specialist in the field of Polish-Jewish cultural relations. The lecture will focus at some key concepts such as isolation and contact, discrimination and emancipation, cooperation and rivalry, and the role of the Jewish intelligentsia.  We look forward to a fascinating lecture and a robust Q&A session.

 

Book and Articles by Professor Eugenia Prokop-Janiec of the Jagiellonian University

 

BOOKS

Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Universitas: Kraków 1992, s. 340.

Polish-Jewish Literature in the Interwar Years. Translated by Abe Shenitzer, Syracuse University Press: Syracuse 2003, s. 314.

Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego. Universitas: Kraków 2004, s. 418.

Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2013, s. 320.

Literatura & etnologia, Kraków 2019.

BOOKS EDITED

Eds. J. Michalik, E. Prokop-Janiec, Teatr żydowski w Krakowie, Księgarnia Akademicka: Kraków 1995.

Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia. Wybrała, opracowała, objaśnieniami i wstępem opatrzyła E. Prokop-Janiec, Universitas: Kraków 1996, s. 507. (Wstęp, s. 19-42; noty biograficzne, objaśnienia terminów i zwrotów, s. 499-507).

Chone Shmeruk, Historia literatury jidysz. Wydanie drugie uzupełnione. Pod redakcją Moniki Adamczyk-Garbowskiej i Eugenii Prokop-Janiec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo: Wrocław 2007.

Eds. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek, Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, Księgarnia Akademicka: Kraków 2011.

Polacy – Żydzi : kontakty kulturowe i literackie. Red. E. Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2014.

Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej. Red. E. Prokop-Janiec, M. Tuszewicki, Kraków 2014.

Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla. Pod redakcją Marii Antosik-Pieli i Eugenii Prokop-Janiec. Współpraca jidyszystyczna Karolina Szymaniak, Kraków 2015.

Anda Eker, Miłość stracona. Pod red. M. Antosik-Pieli i E. Prokop-Janiec Kraków 2017.

Stefan Pomer, Złota Lipa, red. E. Prokop-Janiec, M. Antosik-Piela, Kraków 2019.

„Polin” - Jewish Writing in Poland. Edited by Monika Adamczyk-Garbowska, Eugenia Prokop-Janiec, Antony Polonsky, Sławomir J. Żurek, „Polin. Studies in Polish Jewry”, volume 28, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2016.

„The Polish Review” - “The Polish Review” 2019, no 2. Eds. Katarzyna Zechenter, Eugenia Prokop-Janiec.

 

ARTICLES IN ENGLISH, GERMAN AND HEBREW

In Search of Cultural Identity: Polish-Jewish Literature of the Interwar Period, „The Polish Review” 1987, no. 4, s. 415-438.

The Sabbath Motif in Interwar Polish-Jewish Literature, [w:] Jews of Poland Between the Two World Wars. Edited by Y. Gutman, E. Mendelsohn, Ch. Shmeruk, Brandeis University Press: Hanover and London 1989, s. 412-433.

The Image of Shtetl in Polish Literature, „Polin” 1989, vol. 4, s. 129-142.

Judaism and the Polish National Press (1921-1939), [w:] Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society, vol. 2. Edited by S. Fishbane, Montreal 1990, s.128-137.

The Image of Shtetl in Polish Literature, [w:] From Shtetl to Socialism. Studies from „Polin”. Edited by A. Polonsky, Littman Library of Jewish Civilization: London and Washington 1993, s. 318- 331.

Jewish Moderna in Galicia, „Gal-Ed”, Vol XIV, 1995, s. 27-38.

Schulz and the Galizian Melting Pot of Cultures, „Periphery. Journal of Polish Affairs” 1997, vol. 3, Nos 1-2, s. 84-88.

Itkabluta szel sifrut idisz be polin be-kerew korej polanit, [w:] Be-in sztej milchamot olam. Prakim mi-chajej ha-tarbut szel jehudej polin le-4.3.liszonotihem,The Zalman Shazar Center: Jeruszalaim 1997, s. 407-418.

Ha-titchen szira polanit-jehudit? Ha-sifrut ha-polanit-ha-jehudit we-tarbut ha-jehudim aharej tkufat ha-haskala, [w:] Be-in sztej milchamot olam. Prakim mi-chajej ha-tarbut szel jehudej polin le-liszonotihem, The Zalman Shazar Center: Jeruszalaim 1997, s. 287-320..

Helkam szel jehudim ba-sifrut ha-polanit, [w:] Kium we-szewer. Kerech szeni: Hewra, tarbut, leumit, The Zalman Shazar Center: Jeruszalaim 2001, s. 275-299.

Sofrim jehudim-polanim be-Kraków be-in sztej milhamot ha-olam, [w:] Kraka- Kazimierz – Kraków. Me-hakrim be-toldot jehudej Kraków. Be-arichot E. Reiner, The Diaspora Research Institute: Tel-Aviv 2001, s. 239-260.

Jewish Writers in Polish Literature, „Polin”, vol. 15, 2002, s. 359-381.

Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century, [w:]Swedish-Polish Modernism. Literature – Language – Culture. Conference held in Cracow, Poland April 20-21 2001. Editors M. A. Packalen & S. Gustavsson, Almqvist & Wiksell: Stockholm 2003, s. 167-175.

Living in Languages. Jewish Multilingualism as Reflected in Polish and Polish-Jewish Literature of the 20th Century, „Studia Judaica” 2002, nr 1 (9), s. 109-117.

Kazimierz on the Vistula – Polish Literary Portrayals of the Shtetl, „Polin”, vol. 17, Oxford 2004, s. 233-243.

Schulz und der galizische Schmelztiegel der Kulturen, [w:] In und mit der Fremde. Über Identität und Diaspora im Ostjudentum. Hrsg. Dorothee Gelhard, Peter Lang et al: Frankfurt am Main 2005, s. 87- 100.

The Theme of The Holocaust in the Literary Output of Maria Kann, [w:] Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, vol. 3 Languages, Literatures, Arts, ed. Tamar Alexander, Ziva Amishai-Maisels, Dan Laor, Ora Schwarzwald, Yosef Tobi, World Union of Jewish Studies: Jerusalem 2007, s. 59-65.

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Ed. Gershon Hundert, t. 1-2, Yale University Press: New Haven and London 2008.

 1. Appenszlak Jakub t. 1, s. 61.
 2. Belmont Leo t. 1, s. 145.
 3. Brandstaetter Roman t. 1, s. 225.
 4. Brandys Kazimierz t. 1, s. 226.
 5. Braun Mieczysław t. 1, s. 232-233.
 6. Brzechwa Jan t. 1, s. 251.
 7. Childrens Literature in Polish t. 1, s. 326-328
 8. “Chwila” t. 1, s. 330-331.
 9. Hemar Marian t. 1, s. 713.
 10. Jastrun Mieczyslaw t. 1, s.  819.
 11. Kanfer Mojżesz t.1, s. 857-858.
 12. Lange Antoni t. 1, s. 975.
 13. Leśmian Bolesław t. 1, s. 1015.
 14. “Miesięcznik Żydowski” t. 1, s. 1165-1166.
 15. “Nasz Przegląd” t. 2, s. 1252-1253.
 16. “Opinia” t. 2, s. 1285-1286.
 17. Rudnicki Adolf t. 2, s. 1604-1605
 18. Sandauer Artur t. 2, s. 1659
 19. Schulz Bruno t. 2, s. 1678-1679
 20. Słonimski Antoni t. 2, s. 1760.
 21. Słucki Arnold t. 2. s. 1763.
 22. Stryjkowski Julian t. 2, s. 1810-1811.
 23. Szymel Maurycy t. 2, s. 1826.
 24. Tuwim Julian t. 2, s. 1926.
 25. Wat Aleksander t. 2, s. 2006.
 26. Ważyk Adam t. 2, s. 2007.
 27. Wittlin Józef t. 2, s. 2028.
 28. Wojdowski Bogdan t. 2, s. 2031.
 29. Wygodzki Stanisław t. 2, 2041.

The Polish Popular Novel and Jewish Modernization at the End of the Nineteenth and beginning of the Twentieth Centuries, [w:] Culture Front. Representing Jews in Eastern Europe. Edited by Benjamin Nathans and Gabriella Safran, University of Pennsylvania Press: Philadelphia 2008, s. 103-118.

Yiddish Literature in Polish Publications in the Period of the People’s Republic of Poland (PRL), [w:] Under the Red Banner. Yiddish Culture in the Communist Countries in the Postwar Era. Edited by Elvira Grotzinger and Magdalena Ruta, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 2008, s. 97-108. Przekład angielski pozycji 4.32.

Polnisch-jüdische Literatur. Zwischen west- und osteuropäischer Tradition, [w:] Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische Identität 1860-1930. Herausgegeben von C. Battegay und B. Breysach, edition text+ kritik: München 2008, s. 268-282.

Biblische Motive in polnisch-jüdischer Lyrik der Zwischenkriegszeit,[w:] Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beitrage zur biblischen Intertextualität in der Literatur. Herausgegeben von M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, Neisse Verlag: Dresden – Wrocław 2009, s. 253-263.

Inter-war „Songs About Our Land”, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, Edited by A. Molisak and S. Ronen, Dom Wydawniczy ELIPSA: Warsaw 2010, s. 87 - 97.

Womens Assimilation Narratives in Galicia. The Works of Aniela Kallas, „Studia Judaica”, t. XVIII, EFES, Cluj-Napoca 2010, s. 284 - 297.

Racist Discourse in the Interwar Literary Criticism, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 14 (2010), nr 2, s. 591-598.

Stories about Palestine in Inter-war Polish-Jewish Childrens Literature, [w:] Poles and Jews. History – Culture – Education, Ed. Mariusz Misztal, Piotr Trojański, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków 2011, s. 77-89.

Sholem Aleichem and the Polish-Jewish Literary Audience, [w:] Translating Sholem Aleichem. History, Politics, and Art. Ed. G. Estraikh, J. Finkin, K. Hoge, M. Krutikov, Legenda: Oxford 2012, s. 47-61.

Jew, Pole, Artist: Constructing Identity After the Holocaust, „Teksty Drugie” 2013, nr 2 Holocaust in Literary and Cultural Studies.

Writing World War I: The Case of Polish-Jewish Literature, “Simon Dubnow Institute Yearbook” XIII (2014), s. 193-214.

Sifrut polanit-jehudit: perspektiwot mechakriot chadaszot, w: Historia mitnageszet we-kijum meszutaf. Perspektiwot chadaszot al ha-mifgasz ha-jehudi-polani, Jeruszalaim 2014, s. 201-213.

Reading Opatoshu in the Years 1918-1939: The Polish Perspective, “Polin”, vol. 28, 2016, s. 209-222.

A Woman Assimilationist and the Great War. A Case of Aniela Kallas, “Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung”  10 (2016), 18, s. 1-11 (pismo internetowe).

Polish-Jewish Literature and Modernity, w: The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives. In memory of I.L. Peretz, ed. A. Molisak, Sh. Ronen, Cambridge, 2017, s. 136-146.

(E)migration and Identity in the Prose of Bronisław Świderski, „Yearbook for European Jewish Literature Studies” 2018, Bd. 5: Figurations of Mobile Identities in Contemporary Jewish Literature, s. 34-50.

Polish Language in Jewish Daily Life; the Press and Popular Literature in the 1930s, „Studia Judaica” 2019  vol. 32, A Present Past: Representations of Polish-Jewish Coexistence in Word and Image, no 1.

Jewish Intellectuals, National Suffering, Contemporary Poland, “The Polish Review” 2019 vol. 64, Collective Suffering in the Polish Lands, no 2, p. 24-36.

Studies of Polish-Jewish Literature: Paradigms and Challenges, „Yearbook for European Jewish Literature Studies” 2021 - in print.

 

ARTICLES IN POLISH

Kafka w Polsce międzywojennej, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 89-132.

Szabat – sobota. (O międzywojennej literaturze polsko-żydowskiej), „Ruch Literacki” 1987, z. 4-5, s. 323-341.

O tonacji satyrycznej i sentymentalnej w Zaczarowanym krawcu Szołem Alejchema, „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenckie Zeszyty Polonistyczne” 1988, z. 3, s. 153-166.

Śmiech szlachecki w satyrycznych obrazach żydowskiego świata. O prozie Klemensa Junoszy, „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenckie Zeszyty Polonistyczne” 1988, z. 3, s. 131-152.

Sztetł, „Powiększenie” 1990, nr 1-4,s. 24-31.

Recepcja żydowskiej literatury [w Polsce], [w:]Słownik literatury polskiej XXwieku, red. A.Brodzka i inni, Ossolineum: Wrocław 1992, s. 1252-1259.

Obraz sztetł w polskiej literaturze, [w:] Kultura Żydów Polskich XIX i XX wieku, red. M. Meducka, R. Renz, Kieleckie Towarzystwo Naukowe: Kielce 1992, s. 117-132.

„Żyd Wieczny Tułacz” – dialektyka, publicystyka, katastrofa, „Teksty Drugie” 1992, nr 5, s. 74-84.

Schulz a galicyjski tygiel kultur, [w:] Czytanie Schulza, red J. Jarzębski, Oficyna Naukowa i Literacka T.I. C.: Kraków 1994, s. 95-107.

Stryjkowski: sny i jawa, „Ruch Literacki” 1995, z. 5, s. 647-662.

Mojżesz Kanfer a teatr jidysz, [w:] Teatr żydowski w Krakowie, Księgarnia Akademicka: Kraków 1995, s. 125-150.

Jan Michalik, Eugenia Prokop-Janiec, „Wiadomości Teatralne” – „Teater jedies”, [w:] Teatr żydowski w Krakowie, Księgarnia Akademicka: Kraków 1995, s. 69-76, autorstwo części poświęconej „Teater jedies”: s. 74-75.

K. Segal, „Polski Słownik Biograficzny”, z. 148, t. XXXVI, Warszawa – Kraków 1995, s. 150-152.

D. Sfard, „Polski Słownik Biograficzny”, z. 149, t. XXXVI, Warszawa – Kraków 1995, s.431-433.

Wstęp [w:] Międzywojenna poezja polsko-żydowska, Univeritas: Kraków 1996, s. 19-42.

Stryjkowski: sny i jawa, [w:] Literackie portrety Żydów, pod red. E. Łoch, Wydawnictwo UMCS: Lublin 1996, s. 13-30.

6.7. I. J. Singer , „Polski Słownik Biograficzny”, z. 155, t. XXXVII, Warszawa – Kraków 1997, s.541-542.

Mojżesz Kanfer a teatr jidysz, [w;]: Teatr żydowski w Polsce, red. A. Kuligowska-Korzeniewska, M. Leyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 1998, s. 261-287. Przedruk pozycji 4.7.

Wielojęzyczność jako doświadczenie pogranicza w zapisach literatury polsko-żydowskiej, [w:] Dialog kultur wspólnot kresowych, red. S. Uliasz, Wydawnictwo WSP: Rzeszów 1998, s.161-180.

Topika żydowska w literaturze dwu ostatnich dekad, [w:] Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej, red. Z. Światłowski, St. Uliasz, Wydawnictwo WSP: Rzeszów 1998, s. 177-191.

Twórcy żydowscy w literaturze polskiej, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1. s. 19-41

Trzy poetyki „Niekochanej” Adolfa Rudnickiego, [w:] Lektury polonistyczne. Dwudziestolecie międzywojenne. II wojna światowa, t. 2, red. R. Nycz, Universitas: Kraków 1999, s. 314-340.

Sny i jawa. O „Śnie Azrila” Juliana Stryjkowskiego, [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, t. 2, red. R. Nycz, Universitas: Kraków 1999, s. 356-374.

Żyd – Polak - artysta. O budowaniu tożsamości po Zagładzie, „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 120-134.

Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Red. J. Tomaszewski, A. Żbikowski, Wydawnictwo Cyklady: Warszawa 2001:

1. Agnon Szmuel, s. 3.

2. An-ski Sz., s. 15.

3. Auerbach Rachela, s. 29

4. Dinezon Jakub, s. 80-81.

5. Fefer Icyk, s. 89.

6. Gordin Jakow, s. 116.

7. Gordon Jehuda Lejb, s. 117.

8. Gordon Samuel Lejb, s 117.

9. Grade Chaim, s. 119.

10. Grinberg Uri Cwi, s. 120.

11. Hirszhorn Samuel, s. 132.

12. Imber Samuel, s. 188.

13. Kacenelson Icchak, s. 233.

14. Kacyzne Alter, s. 233-234.

15. Kaczerginski Szmariahu, s. 234.

16. Kaganowski Efroim, s.234.

17. Kowner Abraham Uri, s. 246.

18. Manger Icyk, s. 324.

19. Mendele Mocher Sforim, s. 327.

20. Najdus Lejb, s. 365.

21. Neuman Jeheskel Mosze, s. 367.

22. Opatoszu Josef, s. 372.

23. Perec Markisz, s. 378.

24. Segałowicz Zusman, s. 411.

25. Sutzkever Abraham, s. 447.

26. Szlengel Władysław, s. 471.

27. Szołem Alejchem, s. 472-473.

Jan Błoński o Żydach i Polakach . Prace literackie i publicystyczne z lat 80-tych i 90-tych, [w:] Jan Błoński i sztuka XX wieku. Red. R. Nycz, M. Sugiera, Universitas: Kraków 2002, s. 101-109.

Na wysokiej połoninie: motywy żydowskie wobec literatury Dwudziestolecia, [w:] Stanisław Vincenz – humanista XX wieku. Pod redakcją M. Ołdakowskiej-Kuflowej, Wydawnictwo Naukowe KUL: Lublin 2002, s. 263-276.

Słownik schulzowski. Opracowanie i redakcja W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Wydawnictwo słowo – obraz – terytoria: Gdańsk 2003.

1. Juliusz Wit, s. 412-414.

2. Hersz Weber, s. 406.

Nacjonalistyczna krytyka teatralna wobec Żydów: casus Zygmunta Wasilewskiego, [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej. Pod redakcją Eleonory Udalskiej przy współpracy Anny Tytkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 2004, s. 255-268.

Powieść popularna a tożsamość narodowa, [w:] Narracja i tożsamość. Antropologiczne problemy literatury. Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza, t. 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich: Warszawa 2004, s. 214-225.

„Kwiaty wschodnie” Tematy żydowskie wobec orientalizmu, [w:] Problematyka żydowska w romantyzmie polskim. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Fabianowskiego i Marii Makaruk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2005, s. 91-108.

Literatury i kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w dyskursie większości, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów 22-25 września 2004, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, R. Nycz, Universitas: Kraków 2005, t. 2, s. 219-225.

Etniczność, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas: Kraków 2006, s. 409-432.

Ku wielokulturowości: literatura emigracyjna jako literatura imigrantów, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy. Dyskursy. Uzupełnienia, Pod redakcją Zbigniewa Andresa, Janusza Pasterskiego, Anny Wal, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów 2007, s. 37-50.

Literatura jidysz w publikacjach polskich okresu PRL, [w:]Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce. Pod redakcją Magdaleny Ruty, Wydawnictwo Austeria: Kraków – Budapeszt 2008, s. 307-327.

Pisanie narodu, opowiadanie narodu i narodowa wyobraźnia w prozie Józefa Weyssenhoffa,[w:]Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski. Red. Monika Gabryś i Krzysztof Stępnik, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2008, s. 73 – 84.

Pogranicze polsko-żydowskie: języki, kultury, literatury, [w:]Jidyszland. Polskie przestrzenie. Pod redakcją Ewy Geller i Moniki Polit, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2008, s. 107-120.

Tematy żydowskie w emigracyjnej publicystyce Mieczysława Grydzewskiego - przedruk [w:]Paryż. Londyn. Monachium. Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Pod redakcją V, Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana: Białystok 2009, s. 233-254.

Literatura polsko-żydowska. Konteksty galicyjskie, [w:] Galicyjskie spotkania 2008, red. U. Jakubowska, Wydawnictwo inforteditions: Zabrze 2009, s. 23-34.

Międzywojenne: pieśni o ziemi naszej. Przemiany dyskursu narodowego w literaturze dwudziestolecia, „Ruch Literacki” 2010, z. 4-5, s. 381-392.

Motywy biblijne w międzywojennej literaturze polsko-żydowskiej, [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945. Redakcja M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, s. 271 - 286.

Polskie podróże po Słowiańszczyźnie, [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2010, s. 11 - 23.

Maurycy Szymel: lato 1939, [w:] Ślady obecności. Red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas: Kraków 2010, s. 15 - 34.

Przestrzeń, mapa, geografia kultury narodowej, [w:] Nacjonalizm w Polsce do roku 1939, red. Monika Gabryś, Krzysztof. Stępnik, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2011, s. 35-46.

Tożsamość, inność, różnica w zapisach międzywojennej prozy polsko-żydowskiej, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej. Redakcja naukowa Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska. Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa 2011, s. 11-20.

Sensacja w międzywojennej prasie polsko-żydowskiej. Na przykładzie warszawskiego dziennika „5-ta Rano”, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film). Redakcja naukowa Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Wydawnictwo WSPA: Lublin 2011, s. 129-139.

Szalom Asz i Kraków, [w:] Szalom Asz. Polskie i żydowskie konteksty twórczości. Praca zbiorowa pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie: Kutno 2011, s. 57-65.

Literatura polsko-żydowska: nowe perspektywy badawcze, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice. Red. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek, Księgarnia Akademicka: Kraków 2011, s. 281-294.

Etnopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz, Universitas: Kraków 2012, s. 185-227.

Powieść etnograficzna a kultury mniejszości, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz, Universitas: Kraków 2012, s. 541-564.

Kategoria pogranicza we współczesnych studiach żydowskich, [w:] Na pograniczach literatury. Red. J. Fazan, K. Zajas, Universitas: Kraków 2012, s. 134-146.

Polsko-żydowska powieść w odcinkach wobec międzywojennej nowoczesności, [w:] Metamorfozy społeczne. T. 4 Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Red. W. Mędrzecki i A. Zawiszewska, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN: Warszawa 2012, s. 305-318.

Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie, [w:] Polacy – Żydzi : kontakty kulturowe i literackie. Red. E. Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków 2014, s. 9-21.

Judaica w badaniach i nauczaniu polonistycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne. Red. S. Gąsiorowski, Kraków 2014, s. 51-64.

W kręgu Skamandra: Maurycy Szymel – Julian Tuwim, w: Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla. Pod redakcją Marii Antosik-Pieli i Eugenii Prokop-Janiec. Współpraca jidyszystyczna Karolina Szymaniak, Kraków 2015, s. 17-26.

Julian Tuwim – Maurycy Szymel: dialog poetów, w: Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima. Redakcja Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 48-61.

Twarzą ku nocy: lato 1939, w: Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla. Pod redakcją Marii Antosik-Pieli i Eugenii Prokop-Janiec. Współpraca jidyszystyczna Karolina Szymaniak, Kraków 2015, s. 55-69.

Literatura i praktyki przestrzenne: opowieści podróżnicze w polskiej prozie najnowszej, w: Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas redakcja Tomasz Kunz, Anna Łebkowska, Ryszard Nycz, Magdalena Popiel, Kraków 2015, s. 399-414.

Warsztat historyka literatury pogranicza: na przykładzie literatury rosyjsko-żydowskiej, niemiecko-żydowskiej i angielsko-żydowskiej, [w:] Kulturowa historia literatury. Red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa 2015, s. 133-143.

Literatura polska w Izraelu: pomiędzy pamięcią Europy a nowym życiem, “Roczniki Humanistyczne” t. LXIV, 2016, z. 1, s. 63-74

Kontakt i konflikt: polsko-żydowska contact zone, “Tematy i Konteksty” 2017, nr 7 (12), s. 58-72.

Szlojme Zajnweł Rapoport/ Sz. An-ski,w:red. M. Abramowicz, J. Ciechowicz, Dybuk. Na pograniczu dwu światów, Gdańsk 2017, s. 43-53.

Historia i pamięć w międzywojennej polsko-żydowskiej powieści odcinkowej, w: Popkulturowe formy pamięci, red. S. Buryła, L. Gąsowska, Warszawa 2018, s. 79-95.

Scenariusze upokorzenia w Dziennikach Stefana Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 4. s. 197-208.

„Król” Szczepana Twardocha a nowsze i starsze wzory warszawskich narracji kryminalnych, [w:] Apetyt na literaturę, red. M. Urbanowski, D. Kozicka, Kraków 2019. s. 57-371.

Siostra Infelda: krakowska rodzina żydowska i nowoczesność, w: Dyskursy pogranicza; wektory literatury, Red. Z. Ożóg, J. Pasterska, Rzeszów 2019. 173-186.

Miejsca autobiograficzne Stefana Pomera [w:] Stefan Pomer, Złota Lipa, red. E. Prokop-Janiec, M. Antosik-Piela, Kraków 2019. 47-57.

Pisarz - literatura narodowa – region. Koncepcje krytyki nacjonalistycznej, [w:] Naród i regiony: tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX - XXI wiek),, red. D. Zawadzka, Kraków 2020. s. 33-47.

Polszczyzna w żydowskim życiu codziennym : polsko-żydowska prasa i literatura popularna w latach trzydziestych, [w:] Kultura: literatura, sztuka i nauka w XX wieku, red. Z. Trębacz, Warszawa 2020, s. 15-36.

Copyright 2018 © Jagiellonian Law Society

Terms  of Use Disclaimer Privacy Policy Cookie Policy